De Presno,Odd

Annonse


Odd dePresno på museum

De Presno,Odd5. mars åpner Tormod Hermansen to nye utstillinger i Norsk Telemuseums hovedutstilling i Teknisk Museum på Kjelsås i Oslo. Museet domineres i dag av historisk materiale. Nå vil det skille mellom fortid, nåtid og framtid. Den nye nåtidsutstillingen vil vise en rekke Internett-anvendelser, deriblant Odd dePresnos velkjente Kidlink-prosjekt.

de Presno har ved flere anledninger skrevet for Dagens Telecom.

Kidlink på museum
– Vi kontaktet Odd dePresno for å presentere Kidlink som eksempel på hvordan barn kan bruke telekommunikasjon, sier Bjarne Nærum ved Telemuseet.

– Barn og familier med barn er vårt største publikum. Kidlink er spesielt interessant fordi det er overvekt av jenter blant de over 100.000 barna som bruker Kidlink som møtested.

Annonse


Jenter og telekom
– Den nye museumsplanen vil stimulere jenters interesse for IT, sier Nærum som vil bygge et lite jenteværelse med Kidlink-terminaler. Veggene pyntes med tegninger, postkort og andre ting som er kommet fra Kidlink.

– Vi håper å la de besøkende delta i chat-forumet på Kidlink, men på grunn av aldersspredningen, er det vanskelig å slippe til alle.

Museet forvandles totalt
Framtidsutstillingen er egentlig en framtidsforestilling, sier Nærum. Den store utstillingen blir utformet som en reise i framtiden. Her skal grupper med 10 personer om gangen guides gjennom morgendagens televerden.

– Vi jobber døgnet rundt med å få det ferdig.
Teknisk Museum blir aldri det samme etter disse utstillingene, sier Bjarne Nærum.

Annonse


Annonse


Annonse