Annonse


Fremtiden er digital

En undersøkelse ViaSat har gjort bland forhandlere av parabol- og satellittutstyr viser at det er liten tro i bransjen på en rask utvikling innen digital-TV.

For dyrt – og usikkert
Høye priser, begrenset programtilbud og usikkerhet omkring standarder er de viktigste årsakene til at kundene fremdeles velger analogt utstyr.

– Undersøkelsen viser at forhandlerne mener at prisene på digitalt utstyr i dag ligger dobbelt så høyt som det kundene er villige til å betale for en oppgradering til digitalt parabolanlegg, sier Brustad til Dagens Telecom.

Riktig bilde
Informasjonssjef Erik Andersen i Elektronikkforbundet er langt på vei enig i konklusjonene fra undersøkelsen ViaSat har gjort blant forhandlerne.

Annonse


– Undersøkelsen er et partsinnlegg, men vi ser at den langt på vei gir et riktig bilde av situasjonen. Fremtiden er digital, spørsmålet er når, sier Andersen til Dagens Telecom.

Rekordsalg
1997 var et rekordår for salg av analoge parabolanlegg. Prognoser fra Elektronikkforbundet viser at 1998 vil bli enda ett år for rekorder, med over 70.000 solgte analoge anlegg.

Annonse


Annonse


Annonse