Annonse


Senter for telemed i Tromsø?

– Etablering av et Telemedisinsk senter i Tromsø med om lag 1000 ansatte vil gi flere positive ringvirkninger for landsdelen, sier Steinar Pedersen. Han er daglig leder for Telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset Tromsø.

– Vi vil blant annet være med på å dra Tromsø og Nord-Norge inn i et IT-samarbeid og bli et supplement til Fornebu-miljøet.

Nesten en milliard
– Om vi får de bevilgende myndigheter til å være med å samarbeide om et Telemedisinsk senter for hele Europa i Tromsø, vil dette kreve et nasjonalt løft økonomisk sett, sier han.

De totale omkostninger for å bygge opp et telemedisinsk senter er på i overkant av 900 millioner kroner.

Annonse


Positive signaler
– Vi har foreløpig kun mottatt positive signaler fra de politikerne som er orientert om forespørselen, sier Pedersen.

– Arbeiderpartiet med Grete Knudsen i spissen, har uttrykt at de håper vi får tverrpolitisk enighet om etablering av et slikt senter. Helseministeren er orientert og har uttrykt sin interesse.

Utfordring for teleoperatører
– Vi vil lage fremtidens telemedisinske løsninger. Dette vil være et stort internasjonalt utstillingsvindu for bruk av telemedisin, sier Pedersen.

– Da trenger vi selvsagt et meget godt utbygd telenett over hele landsdelen. Vi håper derfor teleaktørene vil «leke» med oss. Vi stiller gjerne opp som utprøvere av nye nettløsninger og kan i ettertid brukes som en tung referanse.

Annonse


Annonse


Annonse