deskill.

Annonse


Kommentar om hacker provoserte

deskill.– Total frikjennelse! Jeg er ikke overrasket, mener Inge Knudsen (ex-redaktør i Internettguiden).

– Makan til vinkla og useriøs artikkel er det lenge siden jeg har lest. Kanskje Bjørn Brøndbo bør ta en titt på dommen samt andre mediers dekning av saken?, skriver Jan Roger Wilkens til Dagens Telecom.

– Greit at Brøndbo er fortvilet over at ingen «hackere» dømmes, men det er vel ingen god unnskyldning for å skrike “skyldig!” uansett sak? Det er greit at «hackere» skal tas, men da bør først Økokrim finne en sak som holder vann, hevder Jan Roger Wilkens.

Brøndbo på en annen klode?
– Jeg tror Bjørn Brøndbo er på en annen klode. Analogier til det praktiske liv tror jeg er vanskelige med hensyn til hvor lenge det IT-bransjen har eksistert i forhold til håndverker’n Jeg føler rimelig sikker på intensjonen bak den juridiske fatningen:
f.eks det å skynde seg langsomt er ikke dumt når det går fort (IT, skriver E. Didrik Heim til Dagens Telecom.

Annonse


– Jeg er lettet på vegne av alle internett brukere.
Tenk om folk skulle bli straffet hvis de skrev en kommando i uforstand og følgene ble katastrofale. Burde det kanskje vært promille-kontroll på nettet slik at man var sikker på at alle oppførte seg ordentlig.

Telenor bør lære av saken
– Telenor Nextel bør i dette tilfelle se hendelsen som et tilfelle det kan læres av. Økokrim burde bruke tid og penger på saker hvor det er organisert datakriminalitet innvolvert, mener Heim.

– Jeg synes media altfor lett bruker uttrykket hacker. I de fleste tilfeller dreier det seg om småramp som har kommet over et bruteforce-program funnet på nettet. Jeg synes derfor internettleverandørene må ta på seg ansvaret for å vite
hva de driver med. En løsning for fremtiden selv om den muligens er vanskelig å gjennomføre måtte være å ha et konsument nett og et sterkt kryptert nett for registrerte bedrifter, skriver
E.Didrik Heim.

Mistenkeliggjøre?
– Jeg kan ikke med min beste vilje se hvilken interesse en såkalt seriøs publikasjon, som i dette tilfellet tydeligvis ikke har satt seg videre godt inn i saken, med vitende vilje mer eller mindre prøver å mistenkeliggjøre personer som så langt er frikjent av retten, skriver en leser som ønsker å være anonym.

– Retten har hatt meget gode muligheter til å sette seg inn i de faktiske forhold, noe de faktisk har gjort, selv om dommerene i utgangspunktet hverken har faglig tyngde eller bakgrunn. Til syvende og sist er det jus det dreier seg om, og hvis Bjørn Brøndbo mener juridiske vurderinger i saken er feil bør du i så måte kritisere lovverket, ikke så tvil om enkeltpersoners handlinger som både logisk sett og som så langt under eksisterende norsk lovverk faktisk ikke er ulovlige.

Rørlegger-teorien
– Bjørn Brøndbos sammenligning med rørleggeren er i så måte det sikreste tegnet på at han overhodet ikke har fått med seg sakens kjernepunk(er.)

– Jeg setter derfor et stort spørmålstegn på hvilket grunnlag Brøndbo i det hele tatt kommenterer saken. På meg virker det som om du har snappet opp noe her og der i andre medier og ikke engang lest domspremissene, mener den anonyme leseren.

Må tåle saklig kritikk
– Ikke misforså min kommentar til Brøndbo. Jeg er ikke på noen som helst måte ute etter sympati på vegne av noen, og enhver må tåle saklig kritikk både fra pressen og andre. Jeg forventer derimot at dette skjer på en objektiv måte, ikke gjennom artikler som til de grader er gjennomsyret av (muligens forutintatte) personlige oppfatninger om en sak, istedet for fakta.

Henge seg på hylekoret?
Som en representant for, eller publikasjon rettet mot fagområder
denne saken berører, hadde det langt mere interesant med en artikkel som gikk i dybden når det gjaldt hvilke konsekvenser denne saken har hatt for hele bransjen, fremfor å henge seg på hylekoret av andre medier som overhodet ikke skjønner hva saken dreier seg om, og hvilke konsekvenser den i realiteten har, skriver leseren som vil være anonym.

Se også:

Hva mener du om kommentaren til Bjørn Brøndbo?
Sjekk ut http://www.telecom.no/internett/?id=1282633

Send dine meninger til:
[email protected]

Annonse


Annonse


Annonse