Annonse


Underskudd for Sysdeco

7 millioner kroner av underskuddet for 1997 er utgiftsført som engangskostnader.

Underskuddet i 1996 var på 171,7 millioner kroner av en omsetning på 544,1 millioner kroner.

Ikke sammenlignbare?
På pressekonferansen mandag morgen presiserte Sysdeco-ledelsen at regnskapstallene for 1996 og 1997 ikke er sammenlignbare. Dette skyldes salget av medievirksomheten samt fusjonen med Avernir.

Overskudd i fjerde kvartal
Omsetningen i fjerde kvartal i fjor var på 114,1 millioner kroner med et overskudd før skatter og engangskostnader på 5,4 millioner sammenlignet med en omsetning på 79,6 millioner og et overskudd før skatt på 2,5 millioner kroner i tredje kvartal.

Annonse


Ansetter nye folk
Sysdeco hadde ved utgangen av året 484 ansatte sammenlignet med 453 ansatte ved utgangen av tredje kvartal.

Annonse


Annonse


Annonse