Fusjonen1

Annonse


Tilfredse med tele-brudd

Fusjonen1Forbrukerrådet har tidligere gitt uttrykk for skepsis til planer om en fusjon mellom Telenor og Telia.

– Forbrukerrådet er tilfreds med at det nå er brudd i fusjonsforhandlingene mellom de to selskapene. Vi har uttrykt skepsis helt siden planene om fusjon ble kjent, fordi vi frykter at konkurransen i det norske markedet ville blitt skadelidende ved en fusjon, sier Selgård.

Kapital
Rådet har tidligere gitt uttrykk for at lokaltaktstene vil øke samtidig med investeringer utenlands.

– Forbrukerrådet tror at motivene bak fusjonsplanene først og fremst var et ønske om å skaffe nødvendig kapital til internasjonale investeringer, og at en fusjon trolig ikke ville vært til fordel for norske forbrukere, sier Selgård.

Annonse