Annonse


Suksess for gratis e-post

– Den første uken var det ekstrem interesse for vårt nye tilbud, sier informasjonsdirektør Arne Cartridge i Telenor Nextel til Dagens Telecom.

– Vi hadde nesten 10.000 som meldte seg på i den perioden. Senere har det gått litt langsommere, men likevel er responsen klart bedre enn forventet. Og vi regner med at vi skal få enda flere e-post-brukere når vi etterhvert går ut med ny kampanje i markedet, sier Cartridge.

Bedre enn forventet
Nå skulle det kanskje ikke være særlig vanskelig for Telenor Nextel å få god aksept i markedet for sitt tilbud, som ganske enkelt innebar at alle interesserte kunne få sin egen e-post-adresse ved å ta kontakt med Nextel på Web.

– Vi ser også at mange av disse brukerne faktisk er meget aktive på sine e-post-konti, selv om vi ennå ikke har noe godt tallmateriale på hvor stor bruken faktisk er. Men hovedinntrykket nå er at interessen er klart bedre enn forventet, sier Cartridge til Dagens Telecom.

Annonse


Stort behov
Da selskapet gikk ut med sitt tilbud, var det blant annet med bakgrunn i den store forskjellen mellom antallet Internett-brukere i Norge og andelen av dem som faktisk bruker e-post.

Det er i dag 250.000 personer i Norge som har eget Internett-abonnement, mens tilsammen 1,3 millioner nordmenn har tilgang til nettet på skole eller jobb.

Flere terminaler
I tillegg kommer det stadig flere terminaler i det offentlig rom, enten på biblioteker, i ventehaller eller på hoteller. Etterhvert vil det også bli vanlig å benytte TV for tilgang til Internett.

Derfor finnes det mange som kan ta i bruk e-post, forutsatt at de ble mulig for dem å få en adresse uten samtidig å være nødt til å abonnere på en relativt kostbar Internett-tjeneste.