Nordgard, Harald

Annonse


Lynrask linje i vest

Nordgard, HaraldUtbyggingen inngår som en del av EniTels planer om å knytte sammen alle de store byene i landet i et STM-16 samband.

Det er EniTel ASA, gjennom kraftlinjeeierne, som skal stå for utbyggingen mellom Bergen og Stavanger. Kraftselskapet BKK er en av partnerene under utbyggingen av sambandet mellom Bergen og Oslo.

Investerer 15 mill. i år
BKK investerte i fjor 10 – 15 millioner kroner i ny teleinfrastruktur. Dette året har selskapet planer om å investere minst like mye, i følge Karl Eliassen i BKKs produksjonsselskap.

Storparten av beløpet vil bli brukt til utbygging av fiberløsningr i tilknytning til eksisterende kraftsamband. Etablering av uavhengige fiberforbindelser og oppgradering av egne radiosamband er bare i liten grad aktuelt, opplyser Eliassen.

Intensjonsavtale
EniTel har en intensjonsavtale med Telia. Som en nøytral transportør av teletjenester har selskapet også inngått avtaler med andre operatører, større bedrifter og offentlige etater.

Annonse