Annonse


Apenes gikk i protest

Datatilsynets direktør marsjerte ut i spissen for tilsynets administrasjon. Dette kan føre til at forholdet mellom styret og administrasjonen nok en gang blir tilspisset.

Etter møtet sendte Apenes et brev til justisminister Aud-Inger Aure, der han ga uttrykk for at han følte at hans møte- og forslagsrett var uthulet av styret.

– Det er veldig vanskelig å samarbeide med en styreformann som nekter meg å komme til orde i referatene, og som er interessert i å bruke de tilgjengelige midler for å overta makt og ansvar fra direktøren, i strid med hva både departement og Stortinget har uttrykt, sier Apenes til NTB.

Styret vil styre
Striden mandag kom etter at styret ønsket å behandle virksomhetsplanen og budsjettet for 1998. Tidligere har direktøren behandlet dette, og styret har nøyd seg med en orientering, skriver Dagens Næringsliv. Styret varslet at de ikke ville nøye seg med dette i år.

Annonse


Utmarsjen kom før dette punktet ble behandlet. Uenigheten gjaldt referat fra et styremøte i Datatilsynet i fjor høst der Apenes ble formelt irettesatt av styret. Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening har bedt om et referat fra dette møtet. Apenes ble nektet å få en protokolltilførsel.

Pyntelige referat
– Jeg opplever at styret friserer og kastrerer styrereferat for at de skal kunne se pyntelige ut og være offentlige. Jeg synes et referat fra et offentlighetsorgan skal inneholde ale elementer som trengs for at en utenforstående tredjemann skal kunne skjønne hva som har skjedd. Derfor ønsket jeg å få med en tilføyelse til referatet, en mer utførlig omtale av hva som etter min oppfatning skjedde på styremøtet, sier Apenes til Dagens Næringsliv.

Politisk kritikk
Venstres parlamentariske leder Gunnar Kvassheim sier til NRK at tilsynets styre har andre oppgaver enn et vanlig bedriftsstyre.

– Styret i Datatilsynet har fungert som faglig medspiller for ledelsen. Når styret nå endrer rollen, kan det oppleves som en vingeklipping av ledelsen og som en trussel mot den frie stillingen som Datatilsynets ledelse skal ha, sier han. Kvassheim mener styret bør kunne avvente situasjonen og følge den praksis som har vært innarbeidet, til Stortinget skal ta stilling til disse spørsmålene til høsten.

Presisering
Mens det forrige styret først og fremst så det som sin oppgave å komme med faglige innspill i saker Datatilsynet behandlet, har den nye styrelederen Halvdan Skard ønsket en presisering av hvilken funksjon styret egentlig har, melder Aftenposten.

I loven står det nemlig at det er styret som har det øverste ansvaret for virksomheten.

Annonse


Annonse


Annonse