Annonse


WHO vil ha Tromsø

Det er Aftenposten som melder dette mandag.

Tromsø har lenge vært en spydspiss for telemedisin i Norge. De lange avstandene i Nord-Norge har gjort det naturlig for Universitetet i Tromsø å satse telekommunikasjon for å gi lokale leger og helsesentra mulighet til å konsultere spesialister som finnes i Tromsø eller andre steder.

Telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) er utpekt av Sosialdepartementet som et nasjonalt senter for utvikling, utprøving og evaluering av telemedisinske tjenester.

1.000 arbeidsplasser
Nå innebærer Verdens Helseorganisasjons beslutning en meget god belønning for innsatsen: Det nye senteret kan gi arbeid til minst tusen helse- og dataspesialister innen helse og informasjonsteknologi.

Annonse


De skal ta seg av utdannelse, koordinering og drift av telemedisin i WHOs Europaregion, som strekker seg fra Atlanterhavet til Stillehavet.

Vil bygge ut
Aftenposten forteller at avdelingen allerede har planene klare for tre nybygg på tilsammen 45.000 kvadratmeter, mellom Institutt for arktisk biologi og helsefagbygget til Universitetet og regionsykehuset.

Går det slik RiTø-ledelsen ønsker, blir det byggestart neste år. Investeringen er tenkt i tre trinn, hvert vil koste om lag 330 millioner kroner.

Perspektiver
– Dette blir Nord-Norges supplement til den store IT-satsingen på Fornebu, sier lege og avdelingsleder Steinar Pedersen ved Telemedisinsk avdeling til Aftenposten.

– Det vi ber om er et beløp tilsvarende noen få prosent av det staten har tenkt å investere i IT-Fornebu, investeres hos oss. En sterk internasjonal satsing på telemedisin i Tromsø åpner enorme perspektiver både for norsk helsevesen, samt data- og teleteknologi, sier han.

– En slik satsing kan også gi uante ringvirkninger for det nasjonale næringslivet.

Stortinget orientert
Planene er forøvrig allerede presentert for helseminister Dagfinn Høybråten. Stortingets Kirke- og utdanningskomite ble orientert om planene da de torsdag i forige uke besøkte Tromsø.

I mars kommer ledelsen for WHO i Europa på besøk for å se på forholdene i Tromsø.

Annonse


Annonse


Annonse