strømnett.gif

Annonse


Tele og Internett på strømnettet

strømnett.gifDen smartkort-baserte løsningen gjør at modemet kan plugges inn i hvilken som helst stikkontakt som er tilknyttet e-verk med et slikt tilbud.

– I første omgang tar vi sikte på å tilby det nye strømbaserte telefonsystemet til 1.000 bedriftskunder i Rogalandsområdet, sier utviklingsdirektør Leif Nesse i Stavanger Energi.

Også til privatkunder
Senere vil det bli aktuelt å tilby den nye løsningen til privatkunder og husholdninger. Dermed blir det mulig å fjernstyre, kontrollere og måle strømforbruket i boliger og næringsbygg.

På telesiden vil det nye systemet få en kapasitet på mellom 250 Kbit per sekund til 1 Mbit per sekund, noe som vil gjøre teleoverføringene inntil 15 ganger raskere enn dagens «raske» ISDN-løsninger. Innen år 2001 vil hastigheten kunne økes betydelig.

Annonse


Vurderer to systemer
Stavanger Energi, i samarbeid med den e-verkseide teledistributøren ElTele vurderer for tiden to ulike systemer for å kunne kople sluttbrukere direkte til el-forsyningens fibernett.

Det ene er utviklet av den kanadiske telekom-giganten Nortel, etter forsøk i Manchester i England. Det andre er utviklet av tomannsbedriften ElCom, etter forsøk i samarbeid med Stavanger Energi, som ble avsluttet i fjor. Stavanger Energi har en eierpost på 50 prosent i ElCom.

Elcom tar kontrakten?
Newswire spår at ElCom kan dra i land den epokegjørende kontrakten med Stavanger Energi. I motsetning til Nortels løsning, kan ElCom-løsningen benytte det eksisterende strømnettet i bolighus og andre bygg.

Annonse


Annonse


Annonse