Annonse


GSM til folket

Tallene fra MTB viser at det er 2.413.000 GSM-abonnementer i Sverige. Omtrent en tiendedel av disse er kontantkortsabonnementer. Undersøkelsen viser også at Telia er den klart største aktøren på markedet, med 1.179.000 abonnenter. Comviq er nest størst med 810.000 kunder, mens Europolitan har 424.000. Telia har dessuten 755.000 NMT-abonnenter.

Fortsatt vekst
Nå stopper det neppe opp med disse tallene. Prognosene som MTB har laget viser at det trolig blir solgt rundt en halv million nye abonnementer i Sverige i løpet av 1998. Dette tallet gjelder både NTM og GSM. Organisasjonen regner også med at det vil bli solgt 1.450.000 nye mobiltelefoner.

Også trådløse telefoner er populært i Sverige. Ved årsskiftet fantes det 425.000 trådløse telefoner i Sverige. Skal vi tro prognosene vil det bli solgt 75.000 nye i løpet av året.

Annonse