Annonse


Fikk GSM-priser

GSM MoUs pris for vekst i kundeportefølje ble vunnet at Tahitis operatør TikiPhone. De kunne for fjoråret vise til en vekst i antall abonnenter på 10,5 prosent.

Markedspris
Markedsprisen gikk til Vodacom i Sør-Afrika for deres løsning med kontantkort til GSM-telefoner. 37 millioner mennesker i Sør-Afrika har ikke tilgang på telefon i fastnettet.

Vodacom kontantkortløsning har gitt en rekke mennesker, som bor i tynt befolkede områder, tilgang på telefon. Mange har takket være kontantkort hatt mulighet til å bruke en telefon for første gang i sitt liv.

Teknisk løsning
Prisen for beste tekniske løsning ble vunnet av Airnet Communication Corp. i USA for sin oppfinnelse, som gir avansert digitalt samband i utkantområder hvor det tidligere ikke har vært mulig å gi tradisjonell mobildekning.

Tv-reklame
Prisen for beste Tv-reklame gikk til GK Telecommunications fra Taiwan. Reklamen viste en høvding som synger er tradisjonell stammesang fra sykesenga – via mobiltelefon.

Annonse


Annonse


Annonse