Annonse


Consafe inn på maritim-IT

– Vi får nå et grunnlag for å knytte sammen avansert satellittkommunikasjon med moderne IT-løsninger mellom sjø og land, sier Håkan Olsson, som leder Consafe Infotechs Norges-kontor i Asker.

Treg på innføring av IT
Skipsfarten har tradisjonelt vært tidlig ute med å innføre avanserte kommunikasjonsløsninger, men mer trege når det gjelder innføring av moderne IT-løsninger.

I følge adm. direktør Thomas Sandung i Satpool gir oppkjøpet selskapet nå mulighet til også å tilby avanserte IT-løsninger, melder nyhetsbyrået NewsWire.

Mer komplett
Satpool har spesialisert seg på å utarbeide entrepriser for avanserte maritime kommunikasjonsløsninger, som for eksempel e-post og toveis videokommunikasjon.

Annonse


Dette er blant annet svært viktig ved skipsreparasjoner og behandling av skadede eller syke besetningsmedlemmer. Consafe Infotech har spesialisert seg på implementering, som overføringer via satellitt.

Annonse


Annonse


Annonse