Annonse


Ord og uttrykk du bør kjenne til

Internett har blitt et slags samleord vi slenger rundt oss uten å helt vite hva vi snakker om. Noen kaller elektronisk post for Internett, andre forbinder bare Internett med WWW (World Wide Web), hvor man kan surfe rundt på forskjellige steder i verden. Begge deler kan være riktig, ettersom Internett vel egentlig er en slags samlebetegnelse for hele det åpne verdensomspennende nettverket av sammenknyttede datamaskiner.

WWW kan vi enkelt kalle en «del» av Internett. Dette er et nettverk av maskiner (ofte omtalt som web-servere) med alskens innhold en kan hente ut fra hvor som helst i verden. Det er her du f.eks finner hjemmesidene til bedrifter.

Ofte blir www omtalt i samme åndedrag som Netscape eller Internet Explorer. Men dette er bare dataprogrammer som ligger på din maskin, på samme måte som f.eks kabal og tekstbehandlig. Det disse programmene gjør, er å hente informasjonen fra web-servere rundt omkring på www, og presentere den på din skjerm.

Intranett er som oftest en web-server som er koblet til det interne nettverket i en bedrift. Det er bare brukerne på dette nettverket som har tilgang til innholdet.

Ekstranett er en slags blanding av Intranett og en offentlig web-server. Eksterne brukere har gjerne delvis tilgang til interne data.

Annonse


E-post / e-mail / elektronisk post er også en del av Internett. Forskjellen fra www er at her leter du ikke opp informasjon fra hvor som helst, men sender og mottar adressert post. Mens www fungerer som en slags gigantisk oppslagstavle, kan e-mail sammenlignes med vanlige postkasser.

Internett fungerer i dette tilfellet som postmann, og sørger for at posten blir levert i riktig postkasse. For å lese posten din bruker du et program på din datamaskin.

Server / Tjener. Nå man i Internett-verdenen snakker om servere, er det som regel www-servere vi mener. Dette er maskiner som venter på henvendelser fra brukere (kalt klienter), og sender ut den informasjonen det spørres etter.

Klient. En klient er gjerne et program om kan hente informasjon fra en tjener. Netscape er en www-klient, mens programmer som Eudora og MS Mail er klienter som gjør at du kan hente e-posten din.

Usenet News er et tekstbasert diskusjonsforum med tusenvis av forskjellige temakanaler.

IRC (Internett Relay Chat) er et «prate-system» hvor du kan skrive beskjeder til andre som er på Internett samtidig med deg. Her er det også flere tusen temakanaler, og mange kan snakke samtidig.

FTP (File Transfer Protocol) gir deg muligheten til å hente/sende filer til/fra andre datamaskiner på Internett.

Telnet lar deg logge deg inn på andre maskiner på Internett.

Annonse


Annonse


Annonse