Hermansen (litt sur)

Annonse


Ville ikke være lillebror

Hermansen (litt sur)Konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor sa dette i en kommentar til at forhandlingene med Telia har strandet på spørsmålet om likeverdighet.

Fullt på høyden
Jeg vil også si at vi organisasjonsmessig og ledermessig er fullt på høyden med Telia. Det synes som om våre svenske forhandlingspartnere ikke har forstått dette, sier Hermansen som torsdag ikke la skjul på at det for han var en enorm skuffelse at forhandlingene hadde strandet.

Tormod Hermansen sier at Telenor nå omgående vil signere avtalen med Tele8 som innebærer at Telenordia vil investere over 2 milliarder i et mobilnett i Sverige. Telenor eier en tredjedel av Telenordia.

Ikke mer kapital i år
Tormod Hermansen opplyser at det ikke er aktuelt for han å be om mer kapital fra staten i år. Samferdselsminister Odd Einar Dørum på sin side sier at regjeringen vil komme tilbake til privatiseringsspørsmålet som varslet i meldingen om Telenor, men vil ikke antyde når.

Annonse


Sannsynligvis vil ikke det skje før tidligst til høsten eller muligens ikke før Telenor igjen banker på døra og mer om mer kapital.

Venneløs?
Vil ikke Telenor etter å ha forsøkt ekteskap med Telia stå venneløs ogh temmeig alene i det internasjonale alliansespillet?

– Nei, vi har etbalerte samarbeidspartnere i BT og TeleDanmark. Det er naturlig at vi nå avklarer forholdene til disse før vi gjør noe annet, sa Hermansen.

Stor-Telia
Den svenske næringsministeren Anders Sundstrøm sier til Dagens Nyheter fredag at det ikke lyktes å oppnå enighet om de forretningsmessige prisnipper om et fullt integrert selskap. Samferdselsminister Odd Einar Dørum ville ikke presisere konkret hvilket punkt forhandlingene strandet på. Han nevnte alt i fra FOU-lokalisering, lederspørsmål, hovedkvarter, styresammensetning og internasjonale aktiviteter som samlet årsak.

Det synes åpenbart at både Telia og det svenske Næringsdepartmentet ønsket et Stor-Telia med Telenor totalt integrert som en lillebror. Det var dette som førte til forhandlingsbrudd alt før de finansielle spørsmål ble satt på dagsorden.

Se også:

Annonse


Annonse


Annonse