Annonse


Vil ha telestudium i Bergen

Det nye hovedfaget skal realiseres i ekspressfart. Allerede neste vår kan det bli oppstart ved det nye hovedfaget, går det som direktør Oddmund Søilen ved universitetets kontor for forskningsadministrasjon håper og tror.

Bremse strømmen
– Vi ønsker å bremse strømmen av potensielle ingeniør-studenter som drar til Trondheim eller utlandet for å utdanne seg. I tillegg ønsker vi å etablere et sterkt teknisk fagmiljø har i Bergen som kan forsyne de lokale bedriftene med dyktige fagfolk, sier forskningsleder Karl Martin Gjertsen i Nera til UiBs internavis.

1 million
Kostnadene ved opprettelsen av studiet vil raskt komme opp i en million kroner, inkludert opprettelse av et nytt professorat i telekommunikasjon, innkøp av utstyr, og etablering av nødvendig infrastruktur i tilknytning til undervisningen. Den endelige prislappen vil bli bestemt av hvordan studiet utformes, og hvilke ressurser som må anskaffes.

Kritisk
– Hvordan tilbudet skal finansieres, og hvem som skal betale, vil bli de mest kritiske spørsmålene underveis, sier Søilen.

Annonse


Med de stadige nedskjæringene på budsjettet, vil UiB alene trolig ha store problemer med å finne penger til å finansiere et nytt hovedfag.

Forhandler
De tre samarbeidspartnerne har nå nedsatt en komite som skal utarbeide en plan for hvordan studiet kan virkeliggjøres. Planen skal foreligge allerede innen utgangen av mai, slik at den kan behandles av universitetsledelsen før ferien.

Nera har signalert at selskapet er innstilt på å bidra med deler av det utstyret som trengs, og at bedriften har fagfolk som kan undervise ved faget.

Annonse


Annonse


Annonse