Hermansen (smiler)ny

Annonse


Svett smil fra Hermansen

Hermansen (smiler)ny– Ting skjer jo raskt i denne næringen som vi representerer. Når dette løpet ikke førte frem, så finnes det alternativer. Og vi vil fortsatt holde et høyt tempo i det vi skal foreta oss i fremtiden, sa Hermansen på pressekonferansen.

Fra salen ble det stilt spørsmål om Telenor har samtaler med andre eventuelle samarbeidspartnere.

– Hadde du ventet at jeg skulle svare på det, smilte Hermansen da.

Det som var helt åpenbart på fredagens pressekonferanse, var at Telia i for stor grad hadde ønsket seg storebror-rollen og at selskapet dermed ville forsøke å “sluke” Telenor.

AnnonseNederlag
På spørsmål om dette var et nederlag, svarte Hermansen som følger:
Dette er et nederlag for de som ville skape et flernasjonalt selskap. Det som var vanskelig var å få forståelse for at selskapet skulle bygges på likeverd og balanse, sa Hermansen.

Han slo fast at Telenor har relativt sett en større verdi og i tillegg er mer lønnsomt enn hva Telia er. Men det er trolig på dette punktet svenskene har undervurdert nordmennene.
Hermansen slo også fast at Telenor nå ville fortsette med å jobbe hardt som et lite, men kraftfullt selskap.

– Vi skal fortsatt forsøke å ligge i forkant teknologisk og markedsmessig, sa Hermansen. Som om han kunne sagt noe annet.

Ryddig forhold
Samtalene som hadde som mål å få frem en skandinavisk telegigant er altså lagt på is. I følge Telenor er samferdselsministerens vurdering av saken helt i overensstemmelse med de rådene som ble gitt av Telenors styre og konsernledelse.

– Det kunne ha blitt et samarbeide, det ble det ikke. Men det utelukker ikke at det er et greit og ryddig forhold mellom oss, forklarte Hermansen.

Skuffelse
-Og, ja. Jeg må si at jeg ser dette som skuffende for Telenor og Telia. Her var det nemlig betydelige muligheter, også økonomisk. Vi klarte ikke å få til dette, så kan man spekulere i hvorfor dette ble så vanskelig. Og jeg vil føye til at vi hadde ventet en større forståelse for hva det ligger i prinsippet om likeverd, sa Hermansen.

Med tanke på fremtiden sa Hermansen at Telenor ikke er venneløse. Men selskapet er heller ikke forferdelige giftelystent.

– Vi er fortsatt et selskap med en betydelig egenstyrke, sa Telenorsjefen.

Se også:

Annonse


Annonse


Annonse