dørumtrist

Annonse


Svenskene bak bruddet

dørumtristI følge den svenske statsråden har saken aldri kommet så langt som til forhandlinger. Det er bare blitt ført diskusjoner om forutsetninger for å starte opp fusjonsforhandlinger mellom Telenor og Telia. Det er disse diskusjonene som nå har gått i baklås.

Meget kritisk
– Vi har i fellesskap konstantert at forutsetningene for fusjonsforhandlinger ikke er tilstede. Den svenske posisjonen har vært at det nye selskapet skulle arbeide etter forretningsmessige prinsipper, som et fullt integrert selskap der ledelsen i såvel Telia som Telenor engasjert skal delta i fusjonen. Diskusjonene avbrytes siden det har ikke vært mulig å oppnå full enighet rundt disse prinsippene, sier statsråd Anders Sundstrøm.

– Telia er et sterkt, lønnsomt og fremgangsrikt selskap som i lang tid har deltatt på en av verdens mest konkurranseutsatte markeder. Telia har etablert seg som en offensiv og fremsynt operatør i Norden og resten av Østersjø-området, og jeg er overbevist om at selskapets positive utvikling vil fortsette, sier Sundstrøm.

Privatisering uaktuelt
– Det er ikke aktuelt å privatisere Telia. Det må være i det svenske folkets eie for å kunne trygge tjenestene på teleområdet i hele landet, avslutter statsråd Sundstrøm.

Se også:

Annonse