Dørum1/12

Annonse


Skuffet Dørum

Dørum1/12– Vi tok sikte på å få til en løsning, og for oss var det viktig å ha tryggheten med å eie 50 prosent av selskapet. Vi måtte ha en slik rollefordeling. Men det utviklet seg slik at minstekravet vårt ikke kunne oppfylles, forklarte Odd Einar Dørum på fredagens pressekonferanse.

Personlig ønske om løsning
På direkte spørsmål om han beklaget at det ikke ble noe av sammenslåingen svarte statsråden:

-Beklager? Personlig hadde jeg et ønske om å få til en løsning. Men når det ikke var mulig å få til noe med kravene våre, så kunne vi ikke gå videre. Men vi har gjort et alvorlig forsøk på å få til noe, sa Dørum.

Dørum møtte til pressekonferansen i regjeringskvartalet sammen styreleder Arnfinn Hofseth i Telenor, konsernsjef Tormod Hermansen, og departementsråd Per Sanderud. Sistnevnte har ledet forhandlingene med det svenske næringsdepartementet.

Annonse


Så muligheter
– Vi så mulighetene for et sterkt skandinavisk selskap og jeg syntes det var spennende. Og i samtalene har partene forstått hverandres posisjoner, men det politiske liv har lært meg å leve med svingninger, sa Dørum.

Samferdselsministeren må tåle å få litt pepper av den svenske næringsministeren Anders Sundstrøm, som mener at det er Norge og Dørum som har skylda for at det ikke ble noen avtale. Og ser vi litt kynisk på saken, kan det jo tenkes at Dørum ikke nødvendigvis er altfor skuffet etter at sammenslåingen gikk i vasken.

Politisk pine?
Mange av de ansatte i Telenor fryktet nemlig at en sammenslåing ville føre til at norske arbeidsplasser ville gå tapt. En rekke tapte norske arbeidsplasser ville fort ha kunnet utvikle seg til å bli en politisk pine for samferdselsministeren.

Dørum ville ikke forklare i detaljer om hvorfor forhandlingene brøt sammen, men han forklarte at i samtaler som dette er begge parter innstilt på å få til en avtale.

Flere muligheter for Telenor
– Men hvis jeg oppgir alt det som ble ønsket, så ville jeg samtidig offentliggjøre intensjonsavtalen, forklarte statsråden, som ikke la skjul på at Telenor fortsatt har mange muligheter.

– Telenor er et spennende selskap som på kort sikt har gitt oss lavere telepriser. Selskapet er viktig for Norge. Dessuten tjener det penger.

Se også:

Annonse


Annonse


Annonse