Annonse


Høflig dytting av nyheter

Nyeste trend er «Polite-Push», som innebærer at informasjonen skal være der når den trengs, men uten å være påtrengende. Opplegget vil også være en glede for mange nettverksadministratorer.

Lagres på server
Nyhetene lagres ikke på hver enkelt brukers datamaskin eller område, men på en server. En annen fordel er at informasjon kan stoppes når brukeren begynner å arbeide på sin maskin, og fortsette når det er pause.

Selv om det er et opphold fortsetter maskinen å arbeide med samme dokument. Dette er en stor fordel når det er snakk om å laste ned store filer, som for eksempel ved oppdatering av program.

Målrettet
– Gjennom Back Web Infocenter og Knowledge Management og automatisert distribusjon av utvalgt informasjon kan en skape virkelige fordeler med både Internett, intranett og ekstranett, mener markedssjef Thomas Hagelid i Nocom.

Annonse


Begrenser tilgang
Siste versjon av BackWeb 4.0 lanseres som langt lettere å tilpasse brukere enn tidligere versjoner.

– Europeiske organisasjoner er ofte konservative når det gjelder å gi sine ansatte full tilgang til Internett, sa BackWebs direktør for produktuvikling Mikki Nasch. – Og kanskje med en viss rett.

Bruker mye tid
I følge enkelte amerikanske undersøkelser bruker mange ansatte mye tid på Internett under store idrettsbegivenheter, og overføring av sportsnyhetene tar stor båndbredde.

Nyeste versjon gjør det mulig å stoppe tilgangen til bestemte hjemmesider, eller gjøre dem tilgjengelige for et begrenset antall brukere. Og det er også mulig å sette en grense på hvor mye av kapasiteten som skal brukes, for eksempel til å overføre sport.

Muligheter
Digi og Den norske bank er to av selskapene som er i ferd med å innføre BackWeb ved hjelp av Nocom. Nyhetspushingen kan her for eksempel foregå ved at maskinen reagerer på at det ikke er foretatt noen tastetrykk de siste 60 sekunder.

Da flyter det opp et lite nyhetsvindu med en overskrift, denne blir svevende midt på skjermen 5-10 sekunder. Klikker brukeren på vinduet kommer hjemmesiden med den aktuelle nyheten opp. Friheten til å velge er der i stor grad. Kanskje kan brukeren velge å ha et lite vindu nederst på siden som bringer nyheter.

Annonse


Annonse


Annonse