dørumtrist

Annonse


Fusjonsbrudd i 12. time

dørumtrist– Disse forhandlingene er avsluttet fordi at de ikke var mulig å få aksept for de minimumskrav vi måtte stille, sa samferdselsministeren på pressekonferansen som enda pågår.

– Personlig hadde jeg sterkt ønske om å få igang ting, men vi hadde ikke som sagt disse kravene som Telia ikke ville gå med på, sa Dørum til pressen.

Hemmelig
Odd Einar Dørum vil ikke gå inn på hvilke krav som ble stilt, men det handlet om viktige spørsmål som plassering av Forskning og Utviklingsenheter, generell organisering, plassering av hovedkvarter, internasjonal ledelse, styreledelse og dessuten den norske stats opsjon på 50 prosent.

Gjenopptas?
Dørum ble spurt om forhandlingene ville gjenopptas – dette ville han ikke svare på.

– Men ingen ting er umulig i et langt liv, sa Dørum.

Se også:

Annonse


Annonse


Annonse