Berg, Lars 1

Annonse


Beklager bruddet

Berg, Lars 1Telia beklager den utvikling fusjonssaken har tatt, siden begge selskapene representerer betydelig teknisk og kommersiell styrke.

Skuffet Berg i Telia
– Diskusjonene rundt fusjonen har hatt som oppgave å skape et forretningsmessig og internasjonalt konkurransekraftig telekom-konsern med forutsetninger for å etablere sterke internasjonale posisjoner samtidig som man også fortsetter å tilby de nasjonale kundene moderne telekommunikasjoner til konkurransemessige priser, sier Berg.

– Et fusjonert konsern skulle derfor fått et meget sterk potensiale på telekom-markedet. Men samtidig er det en fordel at arbeidet kunne avsluttes på et relativt tidlig nivå, slik at selskapene ikke påføres unødig skade, sier konsernsjefen.

Fortsatt norsk satsning
– Telia er en sterk operatør i hele Norden og Baltikum. I Norge fortsetter vi nå satsningen gjennom Telia Norge, og vi vil forsterke dette med en GSM 1800 utbygging. Gjennom Unisource og samarbeidet med AT&T, har Telia også en global plattform, avslutter Lars Berg.

Se også:

Annonse


Annonse


Annonse