Annonse


Verdens største kongress i sitt slag

GSM World Congress er delt i tre parallelle sesjoner. Hovedinndelingen deltagerne kan velge mellom er mobiltelefoner (terminaler), infrastruktur og business.

Åpningsforedragene har fokusert på GSM-utviklingen fremover. Den siste intense møtevirksomheten om utstaking av de fremtidige standarder har også preget åpningsforedragene som pågår i Pales des Festival.

Interaktiv sal
Foredragene sprites opp med aktiv stemmegivning fra delegatene i salen. Dette skjer ved at hver sitteplass har påmontert et stemmepanel.

På denne måten fikk vi vite at flesteparten av deltakerne kommer fra vesteuropeiske land. Det er også mange delegater fra Øst-Europa. Samtlige verdensdeler er representert på kongressen.

Annonse


GSM som verdensstandard?
Et annet spørsmål gikk på forventningene til GSM som verdensstandard. Her var det stor spredning på hva delegatene tror om et fremtidig system.

Mens østeuropeerne og de fleste vesteuropeiske delegatene tror på GSM som verdensstandard, var amerikanerne mer skeptiske.

Felles interesser
I innledningsforedragene ble det også snakket mye om at It-industrien kommer til å smelte sammen og at GSM-industrien derfor må samarbeide med de øvrige aktørene på en helt annen måte enn tidligere.

Visepresident Craig Farrill fra AirTouch Communications hevdet at GSM-industrien spesielt må samarbeide med data-, Internett-, satellitt- og transportindustrien.