Annonse


Ring via strømnettet

– De nye mulighetene til å opprette private telenett vil gjøre det mer attraktivt for e-verk å satse på distribusjon av teletjenester via elektrisitetsnettet, sa rådgiver Brynjar Mørkved i Post- og Teletilsynet på en konferanse i regi av Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFo) onsdag.

Endringene er et resultat av at telemonopolet ble opphevet ved årsskiftet.

Alternativ
Norske elektrisitetsleverandører har gjennom selskapene EniTel og ElTele lenge arbeidet med å utvikle distribusjon av teletjenester innen det norske el-nettet som et alternativ til Telenors eksisterende nett. Mørkved mener de nye forskriftene vil gjøre det lettere for e-verkene å etablere seg på tele-markedet, melder nyhetsbyrået Newswire.

Mot telenor
En utbygging av private telenett vil gjøre det lettere for e-verkene å etablere seg som konkurrenter til Telenor og de andre store operatørselskapene, sier han.

Annonse


Det er f. eks. borettslag, sameier, bydeler og større næringsvirksomheter som i første omgang vil utnytte de nye forskriftene. De kan etablere egne private nett for teledistribusjon innen sine områder. Gjennom en sentral kan området så knyttes til det offentlige telenettet.

Billigere tjenester
– Det innebærer at man kan begrense antall telelinjer inn til de private teleområdene. Det vil medføre reduserte kostnader for teleoperatørene og billigere teletjenester for abonnentene, sier Mørkved.

Annonse