Annonse


PMS tok gull på hjemmebane

Det er ingen tvil om at dette er en strategisk viktig avtale for begge parter.

Avtalen sikrer PMS Norden en ny hovedsamarbeidspartner i ti år framover. Dette er den første avtalen PMS Norden har inngått som i omfang og verdi kan måle seg med den avtalen selskapet allerede har med Vital Forsikring, og som skal reforhandles ved årtusenskiftet.

PMS Norden har nå en samlet utestående ordrereserve på 1.500 årsverk. Med dagens stab på 270, vil det si at selskapet er sikret oppdrag i fem år framover.

Innpass på skade
Minst like viktig for adm. dir. Harald Karlsen og hans amerikanske eiere er det at PMS Norden nå endelig ser ut til å få et gjennomslag innen nordisk skadeforsikring.

Annonse


Fortsatt gjenstår imidlertid mye før PMS Norden kan rose seg av å ha tilnærmet samme markedsandel innen skade som den selskapet har innen livsforsikring. Både livsystemet PLIS og kollektivsystemet GiWS er markedsledende i Norge.

Drømmevilkår
Det er ingen grunn til å tro at Landsbanken-Samvirkegruppen har gitt noe fra seg gratis under forhandlingene. Ved å forhandle om både systemfornyelser og driftsløsning samtidig, har finans- og forsikringsinstitusjonen sannsynligvis oppnådd vilkår som den ellers bare ville ha kunnet drømme om.

Ny prisstruktur
Ikke bare får Landsbanken-Samvirkegruppen kontroll over IT-kostnadene sine de neste ti årene. Gruppen har dessuten fått gjennomslag for en ny prisstruktur.

Isteden for å betale i forhold til hva tjenestene faktisk koster, skal selskapet betale i samsvar med premieinntektene. Noe som tilsier at det må betale mer, dersom inntektene går i været, og mindre, dersom budsjettet ikke blir nådd.

Annonse


Annonse


Annonse