Annonse


Kritiserer EniTel og ElTele

Etter opphevelsen av telemonopolet kan nå bedrifter og private ringe over telnettet fremfor å benytte Telenors linjer.

Norske kraftleverandører rettet nå økende kritikk mot at deres egeneide teleoperatører, ElTele og Enitel, ikke samarbeider om å utnytte elektrisitetsnettet til telekommunikasjon. Dette kom frem på en konferanse i regi av Energiforsyningens Fellesorganisasjon torsdag, melder nyhetsbyrået NewsWire.

Uakseptabelt
– Det er uakseptabelt at energisektoren ikke klarer å samarbeide på dette området. Situasjonen blir spesielt alvorlig med tanke på at vi skal konkurrere med giganter som Telenor og Telia, sa IT-ansvarlig Lars H. Flugård i Sunnhordland kraftlag.
Han får støtte av et flertall av de andre om lag 50 e-verks-representantene som er til stede under konferansen. Flugård.understreket at det er viktig at kraftselskapenes teledrift forankres lokalt.

Satser ulikt
I følge adm. direktør Olav Harald Nordgard i EniTel er hovedproblemet at de to organisasjonen satser forskjellig. Mens EniTel bygger seg opp som teletransportør, vil ElTele også tilby ulike teletjenester.

Annonse


Nordgard sier de to har ført samarbeidsforhandlinger i to år, og at disse fortsetter.

Utvider konflikten
Konflikten mellom de to selskapene kan tilspisse seg etter hvert som de etablerer seg i de samme områdene.

I dag er EniTel sterkest i Bergensområdet, Trøndelag, Nordland og Troms. ElTele er derimot sterkest i Østfold, Oslo, Akershus, Hallingdal, Rogaland og Hordaland. I tillegg er selskapet under etablering i Midt-Norge og på Sørlandet.

Ny eier?
Adm. direktør Magne Rygg i ElTele mener tiden nå er moden for å finne en samarbeidsform mellom de to selskapene. Investeringene er store, og ingen av dem tjener penger. ElTele omsatte i 1997 om lag 160 millioner kroner, og fikk et underskudd på 30 millioner.. Selskapet forhandler nå med France Telecom om et finansielt og teknisk samarbeid. Går dette i orden vil France Telecom komme inn på eiersiden.

Trenger mer penger
Samtidig foretar EniTel i disse dager en rettet emisjon mot eierne på om lag 350 millioner kroner som ledd i en langsiktig kapitalutvidelse på en milliard.

Dagens Telecom har hele tiden hevdet at det er dette var den reelle prisen på EniTels telesatsting, men inntil nå har dette vært tilbakevist av ledelsen i selskapet.

Samarbeidet svekkes
– Sjansen for et samarbeid svekkes når vi hver for oss investerer stadig mer kapital og etablerer oss i stadig nye områder. Vår kompetanse bør nå utnyttes i fellesskap, sa Rygg. ElTele har allerede bygget eget nett i Østfold, et område hvor EniTele er etablert gjennom Statnett. Bransjen, som eier de to selskapene, er nå sterkt interessert i at konkurransen mellom dem ikke utvikles ytterligere.

Samling mot Telenor
– Televirksomhet er kapitalkrevende og avhengig av stort volum for å være lønnsomt. Iddelt sett burde bransjen samle kreftene i ett felles selskap. Det vil både bransjen og våre kunder vil tjene på, sier informasjonssjef Vidar Kildahl i ENFO.

– Vi kan for eksempel ha et samarbeid rent teknisk, og likevel være konkurrenter i markedet, sier Rygg i ElTele. Stokker vi våre kort annerledes enn i dag, har vi en bedre hånd i morgen, sier han.
Ivar Erstad, fungerende daglig leder i ElTele-Vest som er et av fire regionale ElTele-selskap vil arbeide for et samarbeid.
– Vi ønsker et felles selskap på telesiden. Det er bakgrunnen for at vi i Karmsund kraftlag har gått inn som eiere av både i EniTel og ElTele. Vi forsøker å påvirke og se om det er grunnlag for et samarbeid eller fusjon. Vi mener det fortsatt er gode forutsetninger for samarbeid nå, men etter hvert blir dette vanskeligere. Det er helt opplagt at todelingen svekker oss og at vi samlet vil stå langt sterkere overfor våre konkurrenter, som Telenor, mener Erstad.

Annonse