Annonse


Hard kamp om konsesjoner

Stortingets samferdselskomite skulle ha avgitt innstilling når det gjelder den nye teleloven 12 februar. Strid om hvorvidt alle aktører skal pålegges konsesjon har ført til at innstillingen leveres en uke for sent. Odelstinget skal etter planen ta opp den nye teleloven til debatt 28 februar.

Lav terskel
Et av de viktige spørsmålene som venter å skape strid er spørsmålet om hvor mye politikerne skal gripe inn og styre de nye teleaktørene. Arbeiderpartiet og SV har forskjellig syn på bruk av konsesjoner.

– Når det gjelder forhold knyttet an til konsesjon så legger Høyre an til en så lav terskel at det nærmest bare er en registrering, sier Høyres leder for samferdselskomiteen Oddvar Nilsen til Dagens Telecom.

– Mitt inntrykk er at i Arbeiderpartiet ønsker en å sette konsesjoner for nærmest alt, og det betyr at en ønsker en tett politisk føring, for i en konsesjon kan en styre langt mer.

AnnonseJokeren
Et viktig moment var hva Senterpartiet mener om saken, og Nilsen varslet tidlig at han var spent på hva dette partiet vil falle ned på.

I følge Aftenposten skal Senterpartiet nå gå inn for regjeringens forslag om at bare operatører som har mer enn 25 prosent andel av markedet skal ha pålagt konsesjonsplikt. I praksis betyr dette at bare Telenor vil bli pålagt konsesjon.

Sterk styring
Arbeiderpartiet ønsker fortsatt sterk styring av teleoperatørene.
– For oss er det viktig å sikre en sterkere statlig styring av telemarkedet enn det regjeringen har lagt opp til, sier Aps Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Samferdselskomiteen til Aftenposten.

Han mener en teleoperatør har sterk innflytelse lenger før det oppnås 25 prosents markedsandel.

Dyrt poeng
– Det er åpenbart at vi er det partiet på Stortinget som ønsker mest liberalisering i telesektoren, sier Nilsen.

Høyres leder Jan Petersen sier at det er viktigere at prisene i hele landet går nedover enn at de til enhver tid er like overalt.

– Regjeringen synes å ha en annen tilnærming, der lik pris og krav om at tekniske løsninger skal være tilgjengelig samtidig over hele landet synes å være retningsgivende. Det høres kanskje tilforlatelig og positivt ut, men når dette i praksis viser seg problematisk å gjennomføre blir regjeringens politikk basert på forbud snarere enn tillatelser. Resultatet er dessverre at utviklingen svekkes – og det må være til liten trøst at dette skjer i hele landet, mener Petersen.

Konkurranse
Høyre varsler skepsis til en fusjon mellom Telenor og Telia dersom konkurransen blir i praksis forsvinner på det nylig liberaliserte telemarkedet.

– Stortinget har nå til behandling en ny telelov hvor Høyres viktigste siktemål nettopp vil være å sikre best mulig konkurranse på området etter at vi nå har fått den liberaliseringen som Høyre har bedt om i flere år. Høyre har likevel vært krystallklare når vi har understreket at vi ikke har tatt stilling til en eventuell endelig avtale. Først når avtalen foreligger, vil vi ta stilling til om den sikrer en fungerende konkurranse og dermed forbrukernes interesser, sier Petersen.

Annonse


Annonse


Annonse