Fusjonen1

Annonse


Fusjons-anbefaling i dag

Fusjonen1Det er grunn til å tro at styret går inn for at det fusjonerte selskapet skal eies likeverdig av de to partene. Det betyr i så fall at norske myndigheter må legge omtrent 10 milliarder kroner på bordet for å få Telenors verdi til å matche Telias.


Målet med torsdagens styremøte var å komme med en slags anbefaling til eierne, det vil si regjeringen og Samferdselsminister Odd Einar Dørum. Men hva som står i anbefalingen blir ikke offentliggjort i løpet av torsdagen. I alle fall ikke av offisielle Telenor-kilder.

Ikke offentlig
– Det er riktig at møtet ender opp med en slags anbefaling fra styret i Telenor, men hva denne anbefalingen går ut på blir ikke gjort offentlig, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til Dagens Telecom.

Det ligger altså i kortene at det blir opp til eierne å offentliggjøre hva styrets anbefaling blir. Og da kan kanskje Samferdselsminister Odd Einar Dørum si noe annet enn det han stort sett har sagt de siste dagene:

Annonse


«Jeg har ikke noe å si før jeg har noe å si”.

Interesse

Det er den store interessen fra media som gjør at tempoet i forhandlingene mellom Telenor og Telia har økt den siste tiden.

Forhandlingene føres nå formelt av Norges og Sveriges regjeringer og det Telenors styre behandlet torsdag formiddag var altså hva man hadde kommet frem til så langt.

I følge Aftenposten skal det være en ekstraordinær generalforsamling i Telia onsdag i neste uke og det skal da velges et nytt styremedlem og en ny vararepresentant til styret. Aftenpostens kilder antyder at det enten er en representant for Telenor eller Telenors eiere som skal inn i Telias styre.


Ut med BT

Flere medier skriver i dag at det ikke er aktuelt med andre samarbeidspartnere enn Telenor og Telia. Det betyr at ryktene om at British Telecom som en global partner fortsatt bare er et rykte. Telia har offentliggjort en pressemelding der selskapet tilbakeviser opplysninger i media om BT som en samarbeidspartner.

Telia avkrefter også ryktene om at Telias konsernsjef Lars Berg skal bli sjef for det nye konsernets internasjonale virkssomhet og ha base i Oslo.

Annonse


Annonse


Annonse