Annonse


Fornøyde i Bull

– På satsingsområdet åpne systemerer hadde Bull en vekst på 50 prosent, mens vi på tjenestesiden økte med 15 prosent, sier Nilsson.

Internasjonalt opplever Bullgruppen en betydelig vekst, og kan vise til et nettoresultat på nærmere 724 millioner kroner i 1997. Dette er en økning på 60 prosent i forhold til i 1996.

Jubileum
20. februar er det 40 år siden Bull etablerte et datterselskap i Norge. Selskapet ble grunnlagt av nordmannen Fredrik Rosing Bull som i 1919 tok ut patentkrav på «en automatisk registreringsmaskin for statistiske og lignende øiemed».

Med 35 patenter i 16 land la han, sammen med Knut A. Knutsen, grunnlaget for det som skulle bli et av verdens største teknologi-konsern.

Bull er i dag etablert i 85 land, og har til sammen om lag 24.000 ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse