Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fikk kontrakt til 900 mill.

BERGEN: Systemleverandøren PMS Norden og adm. direktør Harald Karlsen (bildet) har inngått det som kan være årets største outsourcingsavtale i Norge. Selskapet overtar nemlig alle Landsbanken-Samvirkegruppen gruppens forsikringsrelaterte IT-virksomheter.

Liv Strømme
Avtalen har en forventet verdi på rundt 900 millioner kroner de neste ti årene.

Kontrakten innebærer at PMS Norden med virkning fra 1. februar i år overtar all drift, forvaltning og systemfornyelse av samtlige av Landsbanken-Samvirkegruppens forsikringssystemer.

3 x omsetning
– Den samlede verdien på avtalen er tre ganger større enn PMS Nordens omsetning, sier adm. direktør Harald Karlsen.

Selskapet han er leder for, hadde i fjor en omsetning på 272 millioner kroner.

1.500 årsverk
Avtalen er beregnet å tilføre PMS Norden «mange hundre» årsverk. Inkludert denne avtalen har PMS Norden nå har en samlet ordrereserve på 1.500 årsverk.

Rundt 50 ansatte ved Landsbanken-Samvirkegruppens IT-avdeling vil nå få tilbud om ny jobb ved PMS Nordens Oslo-kontor.

Ikke banksystemer
Banksystemene til Landsbanken-Samvirkegruppen er ikke omfattet av avtalen.

PMS Norden er heleid datterselskap av den amerikanske tjenesteleverandøren PMSC. Med en omsetning på nærmere 600 millioner dollar er konsernet en av verdens ledende leverandører av programvare og tjenester til forsikring og finans.

Innpass i Norden fikk konsernet i 1993 gjennom oppkjøpet av IT-selskapet til Vital Forsikring, Vital Data AS.