Dørum1/12

Annonse


Dørum kjører sitt eget løp

Dørum1/12– Departementet venter selvfølgelig på den offisielle redegjørelsen som styret i Telenor antakelig vil sende oss etter dagens møte, sier informasjonssjef Ivar Torvik i Samferdelsedepartmentet til Dagens Telecom.

Sak for eierne
– Men selve fusjonen er fremdeles en sak for de to eierne, henholdsvis norsk og svensk samferdelsdepartement. Samtalene mellom de to statsrådene om mulig fusjon foregår fremdeles, delvis uavhengig av hva Telenor og Telia måtte gjøre akkurat nå. Og jeg understreker at det er snakk om samtaler, ikke om forhandlinger, sier Torvik.

Torvik vil ikke si noe om hva som vil skje når styret har gitt Statsråden sin anbefaling, men han antyder at det vil kunne ta meget kort tid før det kommer en orientering fra departementet.

Rundgang
Den videre, offisielle, saksgangen er at styret i Telenor gir sin anbefaling om fusjon til Statsråden. Dørum må på sin side avslutte forhandlingene med sin svenske kollega før han tar saken opp med Telenors bedriftsforsamling og Generalforsamlingen i Telenor.

Annonse


Det første kan vise seg å bli vanskelig, siden de ansattes representanter i Berdriftsforsamlingen nok vil ha klare ønsker om en rekke punkter i avtalen. Generalforsamlingsvedtaket burde være enklere, siden det statsråden selv er Generalsforsamling i et statseid selskap som Telenor.

Stortingsbehandling
I prinsippet kunne Dørum som generalforsamling selv vedta hele fusjonen.

Men i Norge i dag er det ingen vei utenom Stortingsbehandling, både fordi saken har stor politisk betydning og fordi det kan bli snakk om at Stortinget må bevilge et ukjent antall millioner kroner for å sikre likevekt mellom den norske og svenske delen i det fusjonerte selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse