Annonse


BT global partner?

Det er liten tvil om at Telenor i de pågående fusjonsforhandlingene går sterkt inn for BT som global partner. Samtidig er det slik at Telenor ikke på langt nær har investert så mye penger i dette samarbeidet som Telia har investert i Unisource. Slik sett står Telenor friere i de pågående forhandlingene.

Telenor-partner
Telenor har et tett og hittil vellykket samarbeid med BT i en rekke prosjekter utenom selve nettsamarbeidet om Concert. Og i Concert er fortsatt MCI en av eierene (25 prosent).

Etter det vi forstår er ikke global partner et spørsmål som står sentralt i fusjonsforhandlingene. Samtidig er det uholdbart både for Telia og Telenor å leve lenge med en uavklart situasjon.

Unisource svekket
Unisource-alliansen ble aldri det Telia og televerkene i Sveits og Nederland først hadde trodd. Den første samarbeidsorganisasjonen med AT&T, Uniworld smuldret opp. Deretter ble AT&T -Unisource Communications (AUCS) etablert. Det uttrykkelige målet til daværende Telia-sjef Tony Hagstrøm var i 1991 at Unisource skulle ble en hovedkonkurrent til de etablerte telenettene i Tyskland og Frankrike. Det har ikke skjedd.

Annonse


Unisource Carrier Services er i praksis lagt ned og nettdriften de hadde overført til hver især av de tre deleierene. Dermed er det paneuropeiske nettet en saga blott.
Det første skuddet for baugen fikk Unisource da mektige Telefonica (Spania) gikk inn for like etter å gå ut. Telefonica har nå også vendt Concert ryggen.

Het Financieele Dagblad i Nerdeland meldte tirsdag at Telia føler seg vel med Unisource-samarbeidet, men at de ikke vil gi noen garantier for sin videre deltakelse. I Nederland frykter man tydeligvis for Unisources framtid.

Concert sterkere
Bare på ett område er Unisource sterkere enn Consert. De har tross alt en amerikansk partner i AT&T mens BT etter det mislykkede oppkjøpsforsøket av MCI står ribbet tilbake på det amerikanske markedet.

Concert framstår både som en bedre og mer homogen internasjonal nettpartner enn Unicource og BT framstår som en nær alliansepartner i konkrete internasjonaløe prosjekter.

Interessant for amerikanerne
Dersom resultatet av forhandlingene blir at BT blir foretrukket som global partner, er det slett ikke usannsynlig at KPN og Swisscom også orienterer seg i retning BT. Hva som i så fall vil skje med amerikanske partnere kan bli meget spennende.

Concert vil da framstå som en meget sterk europeisk spiller som vil bli betydelig mer interessant for amerikanske teleoperatører. Sprint er en del av Global One. AT&T vil stå uten partner i Europa. WorldCom inklusive MCI framstår som den mest sannsynlige amerikanske partneren når BT får slikket sine sår etter oppkjøpsforsøket.

Sterk enhet
På det internasjonale markedet vil et fusjonert Telia-Telenor framstå som en meget sterk enhet. I forhold til størrelsen har de et sterkt utenlandsengasjement i en rekke land. I Europa vil et fusjonert Telia-Telenor få en størrelse som sannsynligvis plasserer dem som sjette største europeiske teleoperatør etter Deutsche Telecom, BT, France Telecom, Telecom Italia og Telefonica. Selskapet vil bli på størrelse med KPN i Nederland.

Et hovedpoeng med en fusjon er å gjøre et Telia-Telenor til en sterkere internasjonal alliansepartner enn selskapene er hver for seg. En engelsk -norsk -svensk grunnallianse vil være sterk nok til å demme opp for amerikanske dominans i Norden (les Ameritch) og den vil være meget attraktiv på global basis.

Fakta
Concert er et globalt nettverk der BT (British Telecom) er dominerende eier. MCI eier 25 prosent. Telenor har en smarbeidsavtale med Concert og samarbeider i tillegg direkte med BT.
Unisource er et internasjonalt smarbeid på bred basis som svenske Telia, Swisscom og det nederlanske televerket KPN. Samarbeidet ble etablert i 1991. Spanske Telefonica var en stund en partner, men de gikk ut etter kort tid

Annonse


Annonse


Annonse