Annonse


Sterk vekst for TeleRing

Året før hadde kjedekontoret til TeleRing et beskjedent overskudd på 290.000 kroner, sier markedssjef Tor-Sverre Johannessen i TeleRing til Dagens Telecom.

48 utsalgssteder
Foruten kjedekontoret omfatter den landsdekkende forhandlerkjeden nå 37 forhandlere, med totalt 48 utsalgssteder. Dette er 13 flere forhandlere enn ved inngangen av året.

150 millioner
Ut fra forhandlerne representerer den samlede omsetningen av mobiltelefoner og relaterte tjenester 150 – 200 millioner kroner, anslår adm. direktør Ragnar von der Fehr i TeleRing.

Bedriftsmarkedet
Forhandlerne solgte tilsammen 38.000 mobilabonnementer i fjor, noe som tilsier at kjeden stod for syv prosent av det samlede abonnementssalget til Telenor Mobil. Kjeden er likevel forholdsvis sterkt representert i bedriftsmarkedet sammenlignet med mange av konkurrentene.

Annonse


– Undersøkelser Telenor Mobil har utført viser at 45 prosent av de abonnementene TeleRing kjeden solgte gikk til bedrifter. Konkurrentene våre selger gjennomsnittlig tre av fire abonnementer til private, sier von der Fehr.

Telenor Mobil
Det er Telenor Mobil som eier 47 prosent av aksjene i TeleRing. Resten eies av de 37 forhandlerne.