Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Økokrim må få flere etterforskere

OSLO: – Vi merker oss den negative utviklingen når det gjelder antall datakrimsaker. Politierts datakrimteam har etter min mening behov for 10 – 12 nye etterforskere. Det er nok oppgaver å ta av, sier generalsekretær PerMorten Hoff (bildet) i Kontor og datateknisk forening (KDL).

Hoff, PerMorten
– Vi anbefaler nå sterkt at politikerne gir politiet og datakrimteamet økte ressurser til å håndtere den stadig økende pågangen av slike saker, sier Hoff til Dagens Telecom.

KDL savner dessuten skikkelig statistikk over datakrimsaker. Det som til nå har vært presentert fra politiets side har ikke holdt mål og har resultert i at Næringslivets Sikkerhetsråd har måttet lage sin egen mørketallsundersøkelse, hevder Hoff.

Vanskelig å få klare tall
Dagens Telecom hadde selv store problemer med å få ut tallene fra politiet, men klarte dette etter å ha gått en “runddans” mellom Økokrim, Politiets Datatjeneste, Straffesaksregisteret, Riksadvokaten, Justisdepartementet, regionale politikamre, samt Politiets Overvåkningstjeneste.

Dette viser hvor utrolig vanskelig det er å få korrekt informasjon og eksakte tall om norsk datakriminalitet.

Samme sak
– Det er verd å merke seg at om få år vil økonomisk kriminalitet og datakriminalitet være to sider av samme sak. Derfor må politiet få bedre opplæring til å håndtere kriminalitet som begås via datamaskiner og Internett, sier direktør Helge Størkersen i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon.

Behov for flere etterforskere
– Jeg er ganske ny i jobben som leder av datakrimteamet, men det er helt klart at vi bør kunne øke antallet egne saker. Til dette trenger vi flere etterforskere som har grundig datakunnskap. Jeg tror nemlig at vi ikke vi blir “arbeidsledige” de første årene fremover, sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde til Dagens Telecom.

Ny strategi
– Jeg er kjent med at min forgjenger, Sverre Lilleng, førte en kamp mot Justisdepartementet og politikerne for å få økte ressurser til å ansette flere folk i datakrimteamet. Min jobb blir først å vurdere situasjonen før vi legger opp en ny strategi for avdelingen. Noe mer kan jeg ikke nå kommentere, sier Sunde.