Rygg, Magne

Annonse


Global One vil selge nettkunder

Rygg, MagneGlobal One er interessert i å kvitte seg med sine privatkunder på Internett, disse ble i hovedsak overtatt fra Riksnett. Totalt sett regner en i Global One med at det er snakk om mellom sju og ti tusen privatkunder.

Regionale vedtak
– Global One er i stor grad knyttet til det private markedet, og vi vurderer nå om det er interessant å gå inn på dette markedet, sier direktør i El Tele Øst Magne Rygg.

El Tele vil med det første ta en samlet beslutning om de er interessert i å overta Global Ones kunder. El Tele er organisert i fem regioner. Samtlige avdelinger er egne aksjeselskap, og vil ta en rask beslutning i saken.

Bredt spekter
– Vi har tidligere satset utelukkende på bedriftsmarkedet når det gjelder Internett. Vi vurderer nå om det er interessant å gå videre og også satse på privatmarkedet.

Annonse


– Vi er en organisasjon som er opptatt av å ha et bredt spekter av teletjenester, samtidig har vi en regional struktur. Dette gjør at vi ser visse felles interesser med Global One, sier Rygg

Store investeringer i 1998
ElTele gruppen har varslet at de vil satse offensivt på bredbåndskommunikasjon i 1998. Selskapet melder at de vil investere mellom 100 og 200 millioner kroner i ny infrastruktur og oppbygging av nye tjenester.

Annonse


Annonse


Annonse