Annonse


Flere IT-konkurser

Konkursene i IT-bransjen utgjør fortsatt en relativt liten andel av alle konkursene. Av de 3.333 konkursene som ble åpnet i fjor, var det bare vel 1,3 prosent som var relatert til data- og telekommunikasjonsbransjen.

Konsulentene verst rammet
Særlig dramatisk er veksten i tallet på åpnende konkurser innen konsulentvirksomhet tilknyttet system og programvare.

Mest alarmerende er det at antall konkurser i bransjen øker med 50 prosent samtidig som tallet på konkurser alle bransjer sett under ett synker. De to siste årene har tallet på konkurser gått ned med henholdsvis 3,6 prosent og 1,2 prosent.

Toppen av isfjellet?
Spørsmålet er om det foreliggende tallmaterialet bare viser toppen av isfjellet. Måten SSB registrerer bedriftene på, tilsier at endel konkursrammede bedrifter i IT-bransjen kan ha falt utenfor de bedriftskategoriene som statistikken omfatter.

Annonse


Konkurstallene fordelt på; bransje: 1996 1997
 Konsulentvirksomhet tilknyttet system og programvare 7 19
 Databehandling 1 2
 Drift av databaser  3
 Vedlikehold og reparasjon av data- og kontormaskiner 2 2
 Annen databehandlingsvirksomhet 1 2
 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og
telekommunikasjonsutstyr
1917
 Totalt 30 45