Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Få datakrimsaker oppklart

OSLO: I fjor ble det totalt anmeldt hele 1.269 datakrimsaker til politiet, viser undersøkelser Dagens Telecom har foretatt. Dette er bare en liten del av de dataforbrytelser som begås, opplyser Næringslivets Sikkerhetsråd. Til tross for dette oppklarte politiets spesielle datakrimteam bare seks – syv egne saker i fjor.

Kuul Hacker1
– Datakriminaliteten i Norge viser en urovekkende økning. Dette viser de fleste undersøkelser som er foretatt. Vår egen mørketallsundersøkelse viste at det i perioden 1993 til 1996 var 968 norske bedrifter som hadde vært utsatt for datakriminalitet, sier direktør Helge Størkersen i Næringslivets Sikkerhetsråd til Dagens Telecom.

Eksplosjon av saker
Tallene som Dagens Telecom har fremskaffet viser at det har skjedd en eksplosjonsartet utvikling innen det norske datakrim-miljøet.

Flere politikere har det seneste året hevdet at Norge nå har fått et akseptabelt “datapoliti” ettersom man har opprettet det spesielle datakrimteamet som er lokalisert under Økokrim.

Teamet består i dag av syv personer; deriblant en leder, to hospitanter fra regionale politikamre, to etterforskere og to teknikere/ingeniører.

Ny leder
1. februar sluttet lederen for datakrimteamet, førstestatsadvokat Sverre Lilleng, til fordel for en markedsovervåker-stilling ved Oslo Børs.

Nå er det førstestatsadvokat Inger Marie Sunde som har overtatt lederjobben. Hun sies å være en meget dyktig jurist, men har ikke så mye peiling på rene datatekniske ting.

Bisto i 70 saker
– Vi oppklarte i fjor seks – syv egne saker. Men i tillegg hadde vi omkring 70 bistandssaker. Det betyr at vi bisto lokale politikamre og lensmannskontorer med saker som ble anmeldt. Det kan være alt fra å svare på telefoniske henvendelser til å delta i etterforskningsarbeid ute i distriktene. Vi er dessuten ansvarlig for opplæringen av ordinære politifolk i bekjempelse mot datakriminalitet, sier Sunde til Dagens Telecom.