Kuul Hacker1

Annonse


Få datakrimsaker oppklart

Kuul Hacker1– Datakriminaliteten i Norge viser en urovekkende økning. Dette viser de fleste undersøkelser som er foretatt. Vår egen mørketallsundersøkelse viste at det i perioden 1993 til 1996 var 968 norske bedrifter som hadde vært utsatt for datakriminalitet, sier direktør Helge Størkersen i Næringslivets Sikkerhetsråd til Dagens Telecom.

Eksplosjon av saker
Tallene som Dagens Telecom har fremskaffet viser at det har skjedd en eksplosjonsartet utvikling innen det norske datakrim-miljøet.

Flere politikere har det seneste året hevdet at Norge nå har fått et akseptabelt “datapoliti” ettersom man har opprettet det spesielle datakrimteamet som er lokalisert under Økokrim.

Teamet består i dag av syv personer; deriblant en leder, to hospitanter fra regionale politikamre, to etterforskere og to teknikere/ingeniører.

Annonse


Ny leder
1. februar sluttet lederen for datakrimteamet, førstestatsadvokat Sverre Lilleng, til fordel for en markedsovervåker-stilling ved Oslo Børs.

Nå er det førstestatsadvokat Inger Marie Sunde som har overtatt lederjobben. Hun sies å være en meget dyktig jurist, men har ikke så mye peiling på rene datatekniske ting.

Bisto i 70 saker
– Vi oppklarte i fjor seks – syv egne saker. Men i tillegg hadde vi omkring 70 bistandssaker. Det betyr at vi bisto lokale politikamre og lensmannskontorer med saker som ble anmeldt. Det kan være alt fra å svare på telefoniske henvendelser til å delta i etterforskningsarbeid ute i distriktene. Vi er dessuten ansvarlig for opplæringen av ordinære politifolk i bekjempelse mot datakriminalitet, sier Sunde til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse