Annonse


Vil ikke kommentere fusjon

Informasjonssjef Ivar Torvik i Samferdselsdepartementet understrekr at han ikke vil si noe som kunne oppfattes som en kommentar til oppslaget i Dagens Næringsliv mandag, der det meldes at det foreligger en intensjonsavtale som vil føre til dannelsen av et svenskt/norsk telekonsern med 55.000 ansatte.

Ingen reaksjon fra Dørum
Informasjonssjefen ville hverken avkrefte eller bekrefte noen som helst av påstandene som er lagt frem.

Når deg gjelder spørsmål om pressekonferanse eller pressemelding fra samferdselsminister Odd Einar Dørum, så ble det sagt at det var en mulighet en kanskje ville komme tilbake til etter hvert.

Annonse


Annonse


Annonse