Nilsen,Bernt

Annonse


Russiske IT-ingeniører i kø

Nilsen,BerntNoen ganske få mil fra Finnmarks grense mot Russland står arbeidsledige IT-fagfolk i kø for å skaffe seg jobb. Tidligere tiders behov i det russiske forsvaret har sørget for en høyt utdannet arbeidsstokk.

Bernt Nilsen har med utgangspunkt i IT-prosjekter i Barentssamarbeidet og med bosted i Kirkenes vært i nær kontakt med IT-eksperter i de russiske nord-områdene.

Gode kvalifikasjoner
– Årsaken til dette er at det bor mange IT-ingeniører i området er blant annet at de tidligere har arbeidet for det russiske forsvaret. Den militære aktiviteten er trappet ned de siste årene på grunn av den politiske situasjonen som oppsto etter murens fall.

– Mange av dem er i dag arbeidsledige og ser mer enn gjerne at det kommer jobbtilbud fra den andre siden av grensen, sier han.

Annonse


Ingen språkproblemer
En forgrening av Barenstssamarbeidet har bestått i å arrangere IT-konferanser, BarIT, på tvers av landegrensene på Nordkalotten.

– Gjennom arbeidet med den første BarIT-konferansen traff jeg en rekke russiske IT-ingeniører. Siden IT-språket også i Russland er dominert av engelsk opplevde vi ingen språkproblemer.

Utnytter utstyr optimalt
– Russerne har lavere timekost og mangel på utstyr og utnytter det derfor til det ytterste. Det vi i framtiden kan satse på er å kombinere vestlig overflod på utstyr med russisk overflod på kompetanse, mener Nilsen.

Fjernarbeid
– Muligheten for at norske bedrifter ansetter russiske ingeniører som fjernarbeidere er forbedret ved at telekommunikasjonsnettet på Kola har gjennomgått en vesentlig opprusting. Blant annet har Telenor investert i sentraler og linjenett her. Kola har også både NMT-450-nett og GSM nett, sier han.

– Men vi må ikke bare se på samarbeid med russere som tilgang på billig arbeidskraft, eller Russland som en mulighet å nå inn i et gigantmarked. Vi kan heller bruke deres kompetanse til positivt samarbeid for begge parter, avslutter Bernt Nilsen.

Annonse