Annonse


Folkevalgte hindrer fusjon?

Det er hevet over tvil at det er et solid flertall i begge land for en fusjon. Men ifølge andre opplysninger Telecom Revy har samlet inn, så gir dette ingen garanti for resultatet på avstemningen.

Flertall med forviklinger
Det er bare noen småpartier på norsk og svensk side som kan tenkes å stemme imot en fusjon. De større partiene er alle klart for, og derfor er det også et stort flertall for fusjonen i begge land.

Men tross flertallet, så er det nå problemene virkelig begynner. For i begge forsamlingene er den store gruppen med ”fusjons-tilhengere ” oppdelt i to nesten identisk sterke grupper. Den ene gruppen vil bare godta fusjonsplanene om de får sikkerhet for at Telenor og Telia vil forbli i offentlig eie, mens den andre gruppen bare vil godta en fusjon om Telenor og Telia omstruktureres og blir delprivatiserte aksjeselskaper!

”Subsidiært”
Løsningen blir sannsynligvis at de som ønsker privatisering samtidig med fusjon stemmer på egne forslag først. Deretter, når de blir nedstemt, kan de subsidiært stemme for en fusjon der resultatet er et norsk/svensk statlig selskap. Seinere kan delprivatisering fremmes ved neste korsvei, eksempelvis etter neste stortingsvalg.

Et av problemene som kan tenkes å oppstå med subsidiær avstemming, er at man risikerer å få flertall for en fusjon som betinger delprivatisering i Norge, mens det i Sverige ligger an til flertall for fusjon med offentlige eierskap. Og da spørs det hvordan det går med hele fusjonssaken?

Annonse


Annonse


Annonse