Annonse


Fare for «falske» IT-titler

Fylkesarbeidskontoret i Finnmark er nå i gang med et samarbeidsprosjekt med en tilsvarende organisasjon i Murmansk.

Sprikende fagplaner
– Et problem nordmenn kan støte på om de ønsker å ansette russiske ingeniører er at tittelen ingeniør ikke er beskyttet i Russland. Man kan treffe på maskinoperatører som kaller seg for ingeniører, sier prosjektleder Roger Mikkelsen ved fylkesarbeidskontoret i Vadsø.

– Selv om ingeniørene har gjennomgått opplæring, opererer de ulike skolene med sprikende fagplaner. Hva hver enkelt ingeniør kan er svært forskjellig ut fra praksis og hvilken skole eller hvilket akademi de har gått på.

Doktorgrader er OK
Doktorgrader mener han henger høyt også i Russland. Men et problem kan være at slike papirer er til salgs for de som betaler nok.

Annonse


Mikkelsen er likevel imponert over hva IT-ingeniørene får til. Mens arbeidskontoret i Vadsø har en IT-ansvarlig, har Fylkesarbeidskontoret i Murmansk ansatt tre IT-eksperter. Deres oppgave er å programmere datasystemer til sin arbeidgiver fra bunnen av. Standardisert programmvare slik vi bruker i Norge eksisterer knapt.

– Det jeg har sett av russisk programvare har lagt liten vekt på brukergrensesnitt. Her har vi i vesten mye å lære russerne. Min erfaring er at russerne er meget gode til rene, tunge programmeringsjobber, sier han.

Avisannonser
Mikkelsens råd til de som ønsker kontakt med russisk IT-personell er at de drar til Russland og setter inn en annonse i avisen. I annonseteksten bør det fremgå at det er en vestlig bedrift som søker personell.

Han anbefaler også at det angis nøyaktig i annonsen hvilken kompetanse den norske bedriften har behov for. Han frarår at bedriften går ut med navn og hotellrom nummer. Da kan man risikere å få besøk av folk man ikke er interessert i.

Annonse


Annonse


Annonse