Dørum, Einar

Annonse


Dørum gransker tele og TV

Dørum, Einar-Grensene mellom kringkasting, telekommunikasjoner og databehandling er i rask omforming, derfor er det også behov for å vurdere lover og regler på dette området i lys av utviklingen, sier samferdselsminister Dørum.

Framtidens reguleringer
Gruppen skal se på hvordan gjeldende regulering på kringkastings- og teleområdet er tilpasset denne utviklingen, og utvalget skal utarbeide konkrete forslag til framtidige reguleringer som kan sikre viktige samfunnsmessige interesser.

– Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens raske utvikling skaper nye muligheter og nye utfordringer. Regjeringen er opptatt av å ha en aktiv og framtidsrettet holdning, kommenterer Dørum.

Medlemmer
Følgende er oppnevnt som medlemmer av utvalget:
Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, leder, Oslo
Professor Jon Bing, Oslo
Direktør Vigdis Moe Skarstein, Trondheim
Ekspedisjonssjef Helge Sønneland, Oslo
Spesialrådgiver Jens C. Koch, Arendal
Forskningssjef Hilde Lovett, Århus, Danmark.

Annonse


Utvalget har fått frist til 1. april 1999 med å komme med sin uttalelse.

Referansegruppe
Til støtte i utvalgets arbeid vil det bli opprettet en referansegruppe bestående av 10-15 representanter fra berørte aktører i tele- og mediesektoren. Utvalget må forelegge viktige spørsmål for referansegruppen til kommentar og orientere denne om utredningsarbeidet underveis.

Utvalget er opprettet etter samråd mellom Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet.

Annonse