Annonse


Departementene forhandler

Det er ingen grunn til å vente at Telia og Telenor kommer til å undertegne noen intensjonsavtale om fusjon, slik Dagens Næringsliv sier de allerede har gjort. Det er de to eierne som må beslutte hva som skal skje fremover.

Eierne diskuterer
Etter det Dagens Telecom erfarer skjer samatlene nå på eiernivå. Oppfatningen er at de ansatte i Telenor og Telia ikke har noe med mulige, fremtidige eierforhold i de to bedriftene å gjøre. Dette må eierne få anledning til å avgjøre seg i mellom.

Forhandler ikke direkte
– Det er riktig at Telenor og Telia for tiden ikke forhandler direkte. Forhandlingene foregår i dag på eiernivå, noe som er naturlig når man diskuterer fremtidige eierandeler, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til Dagens Telecom.

Hermansens rolle
– Så Dagens Næringsliv har ikke rett når de sier at de to selskapene fredag blant annet avgjorde at Tormod Hermansen skal lede det fusjonerte selskapet?

Annonse


– Dette er også ting som eierne avgjør, ikke de ansatte, sier Melgaard.

– Det er generalforsamlingen som utnevner styret, som i neste omgang ansetter toppledelse. Dette avgjøres ikke av de ansatte, hevder Melgaard.

Annonse


Annonse


Annonse