Annonse


Bill Gates til Washington

Først takket han nei, han hadde for mye på programmet. Etter å ha tenkt seg om ett døgn sa han ja. Gates vil stille opp på en høring for det amerikanske senatets juridiske komité 3 mars.

Rivaler
Høringen vil dreie seg om konkurranseforholdene i amerikansk programvareindustri. To andre som er invitert er Sun Microsystems president Scott McNealy og Netscape president Jim Barksdale.

Det tok bare minutter fra det ble kjent at Gates lovte å komme til Barksdale meldte at hans avtalebok også var klar. Microsoft er beskyldt for å tvinge selskaper produserer PCer til å la være å levere maskiner med Netscapes nettleser.

Konkurranse
Senator Orrin Hatch fra Utah leder komiteen. Han sier at bakgrunnen for høringen er et ønske om å undersøke om det er sunne konkurranseforhold i programvareindustrien, i tillegg til å se nærmere på konkurransepolitikken og hvordan antitrustlovgivningen fungerer.

De siste månedene har det amerikanske justisdepartementet gransket Microsofts forretningspraksis. Dette har blant annet ført til at selskapet ikke lenger kobler sitt operativsystem Windows mot sin nettleser Explorer.

Annonse


Annonse


Annonse