Annonse


Ark passerte milliarden

Omsetning i 4. kvartal 1997 var på 379 millioner. I forhold til tilsvarende kvartal i fjor var dette en vekst på 35 prosent.

Total omsetning i 1997 ble 1.098 millioner kroner. Resultatet før skatt ble forbedret med 16 prosent i forhold til i fjor.

Fusjon
I siste kvartal fusjonerte Ark med nederlandske Getronics norske avdeling. Ark venter at det nye eierforholdet vil ha en positiv effekt på selskapets fortsatte vekst og utvikling i det nordiske markedet.

Forbedrede kundetilbud og landsdekkende salg, konsulent- og servicetjenester vil være noen av fordelene ved fusjonen, heter det i en melding fra selskapet.

Annonse


Blant de største
Det fusjonerte selskapet ville hatt en total omsetning på omlag 2,4 milliarder kroner i 1997. Antall ansatte i konsernet har økt til om lag 1100, og Ark er med dette et av Norges største IT-selskaper, heter det i en melding fra selskapet.

Nederlandske Getronics eide ved årsskiftet 85 prosent av aksjene i Ark. Som følge av fusjonsvederlaget øker Getronics’ eierandel til 88 prosent. Intensjonen er å eie mellom 67 og 75 prosent av aksjene i Ark.

Stor-familie
Ark eier100 prosent i Skrivervik Data, og videre NetCenter med datterselskaper, NetCenter Distribusjon, Lantec med datterselskapet Apro og Datacom. Ark eier i tillegg 18 prosent av New Media Science Multimedia, og fra januar 1998 eier selskapet også Cinet og Cinet Danmark.

Annonse


Annonse


Annonse