Annonse


Sterkt av Netcom Systems

Svenske Netcom-Systems, som fra januar i år også er notert på Nasdaq-børsen , har det seneste året gjennomgått en større omstrukturering.

Konsernet har hatt en rekordartet omsetningsvekst under fjoråret, samtidig som resultatet viser at siste års tap nå er snudd til gevinst.

Kraftig kundevekst
I Sverige har nå Tele2 over 300 000 kunder på fasttelefoni, noe som er en økning på 65 prosent i forhold til året før. Tele2 i Danmark har kommet opp i 115 000 telekunder, og dette er en økning på hele 229 prosent.

I Norge startet Tele2 opp en større markedskampanje i januar 1998, og fasit fra de første 4 ukene er 25 000 nye telekunder.

Annonse


Tap i norske Netcom ASA
Det norske Netcom ASA som eier Tele2 Norge, har enda ikke resultatene klare for 1997. I det foreløpige konsernregnskapet inngår derfor bare tallene fra de tre første kvartalene av 1997.

Under denne perioden belastet selskapet Netcom Systems konsernresultat med 137 millioner norske kroner. Setter man dette opp mot et tap på 273 i samme periode året før, så indikerer dette på at selskapet er på rett vei..

Nye investeringer er finansiert
Gjennom et samarbeide med finansieringsinstitusjonene CIBC Wood Gundy og Westdeutche Landesbank, har Netcom-konsernet fra 1998 tilrettelagt for å oppta av nye lån på hele 5 milliarder svenske kroner:

Av dette er 3,8 milliarder øremerket til besluttede fastsatte prosjekter i Kabelvision, Comviq, og Tele2-selskapene i Norden, mens 1,2 milliarder er avsatt i reserve til finansiering av fremtidige prosjekter.

Annonse


Annonse


Annonse