Annonse


Sier opp i protest

Bratlie blir sittende etter at de fire siste gjenværende i staben, i fellesskap sa opp sine stillinger mandag. Bakgrunnen for alle oppsigelsene etter at Bratlie overtok som leder, er misnøye med hans lederstil.

Ikke akseptabelt
– Vi var postitive til å få en ny ledelse, men opplevde veldig raskt en lederstil som vi ikke kan akseptere, sier Stian Sandlie forhandleransvarlig i MobilData.

– Vi henvendte oss derfor til vår styreformann i form av et brev som ikke var ment som en styresak, men en beskrivelse av situasjonen slik vi opplever den. Dette brevet ble likevel tatt opp på styremøtet tirsdag i forrige uke. Vi fikk deretter beskjed om at ledelsen fortsatt hadde styrets støtte, sier Sandlie til Dagens Telecom.

Mandag overleverte de ansatte sine oppsigelser.

Annonse


Ultimatum
– Styret har tatt stilling til en henvendelse fra de ansatte som ble oppfattet som et ultimatum uten grunnlag for diskusjoner. Det er forretningsmessige hensyn som ligger bak styrets standpunkt i denne saken, sier Per Jahren i Telenor Mobil. Per Jahren er ansvarlig for kjedevirksomheten i selskapet.

– Bratlie har vår tillit som leder av MobilData, og oppsigelsene vil ikke få noen konsekvenser for våre forhandlere. Vi går for Business as usual – og med et enda større trykk på våre aktiviteter. Ingen skal merked de problemene dette vil påføre oss.

Turbulent
Jahren legger ikke skjul på at det har vært en turbulent tid for MobilData etter at Telenor Mobil overtok som eiere.

– Det har vært en tøff tid, men vi har nå en formidabel omsetningsøkning og har snudd et stort minus til et rimelig plus i løpet av 1997, sier han.

– Vi aksepterer den løsningen vi ble presentert for av Telenor Mobil. Vi tar ikke part i saken, men har tro på de planer som nå er skissert for fremdriften av kjeden, sier Lodve Sollid som representerer kjederådet i MobilData.

Savner strategi
Kjederådet har tidligere påpekt at en opprydding og mer konkrete planer for MobilData-kjeden må til fra Telenor Mobils side.

Det blir fra styrets side poengtert overfor forhandlerne at kjedekontoret ikke vil får kapasitetsproblemer på grunn av oppsiglesene.

Telenor skal bistå med meget kvalifisert personell, heter det i et brev som er sendt ut til alle forhandlerne fra styrets formann Lasse Tveit.


Annonse


Annonse


Annonse