Annonse


IT-utdanning kuttes

– IT-utdanning ved universitetet vil ikke være forsvarlig uten gruppeundervisning, sier leder av Realistenes studentutvalg, Espen Widding til studentavisen Universitas.

Kan gå ut over driftsbudsjettet
UiO har i alt fått 47 millioner kroner mindre å rutte med i år. Det er klart at heller ikke Institutt for Informatikk går klar av sparekniven.

– Vi står uten midler til gruppeundervisning til høsten. En mulighet er å overføre midler fra driftsbudsjettet for datautstyr, men det vil igjen gå ut over utskiftningstakten for utstyret, sier professor Oddvar Søråsen ved instituttet til Dagsavisen.

Motstridende signaler
Markedet har behov for omlag 2000 nye IT-kandidater årlig, mens det blir utdannet omlag 1200.

Annonse


Det er tidligere foreslått å fordoble opptakskapasiteten for sivilingeniører og hovedfagsstudenter innen IT, men nå spøker det for gjennomføringen av forslaget.

Svært uheldig
– Dette er svært uheldig. Det er et stadig behov for nyutdannede i bransjen, og det riktige ville vært å støtte opp om de ambisjonene som Institutt for informatikk har, sier bransjesjef Jørn Sperstad i IT-næringens Forening til Universitas.

Annonse