2000

Annonse


Ikke forsikring mot år 2000

2000 – Vi har sendt alle våre bedriftskunder en ren påminnelse. Vi ønsker bare å gjøre dem oppmerksom på at har de ikke gjort noe for å sikre datautstyret sitt i forbindelse med overgangen til år 2000, ja, da er det på tide å gjøre noe, sier direktør for avdelingen Næring i Gjensidige Rogaland, Øivin Robberstad til Stavanger Aftenblad.

Sletter viktige data
I nye forsikringsbevis blir kundene minnet om at forsikringen ikke dekker datautstyr som ikke klarer overgangen til neste årtusen.

År 2000 er det ventet at både dataprogram og brikker kan føre til at lagrete opplysninger kan bli slettet automatisk, men ikke villet. Årsaken er at en tidligere bare brukte to sifre i dataprogram for å angi årstall.

Når årstallet blir 2000 vil endel maskiner og programmer tro at en er i år 1900, og handler deretter.

Annonse


Påminnelse
Gjensidige minner om at de ikke gjennomfører en innskrenkning av forsikringsvilkårene. Ingen bedrifter er forsikret mot År 2000-problemet.

– Det er derimot viktig at bedriftene forstår at de må ta sine forholdsregler. Det er ikke nok å tro at man har tusenårsproblematikken under kontroll.

Annonse


Annonse


Annonse